donald-trump-podium-20191016.jpg

Donald Trump
Donald Trump.
Tia Dufour/White House