Sen. Jeff Flake 0623.jpg.jpg

Sen. Jeff Flake
Sen. Jeff Flake
J. Scott Applewhite/AP via NPR