12-24-2016I-10Picacho.jpg

I-10 near Picacho Peak
Dust rises along I-10 near Picacho and milepost 217 on Dec. 24, 2016.
(Photo via ADOT's Twitter)