Anna Tovar

Rep. Anna Tovar
(Photo courtesy of the Arizona State Legislature)