Chester Crandell

State Sen. Chester Crandell
(Photo courtesy of the Arizona State Legislature)